Fizjoterapeuci, rehabilitacja, terapia manualna
ul. Kościelna 42
60-538 Poznań
Zadzwoń
+ 48 533 682 800
Napisz do nas
info@fizjoterapiaoptima.pl
Godziny pracy
Pon - Piątek: 8:00 - 21:00
Sob: 10:00-15:00

Bon podarunkowy – dokument wystawiony bezpośrednio przez Fizjoterapię Optima umożliwiający realizację usług z oferty Fizjoterapii Optima.
Nabywca – osoba, która zakupiła bon podarunkowy bezpośrednio w Fizjoterapii Optima.
Użytkownik – pełnoletnia osoba, korzystającą z bonu podarunkowego, akceptująca niniejszy regulamin.

~*~

1. Użytkownik, aby skorzystać z bonu podarunkowego, musi dokonać telefonicznie wcześniejszej rezerwacji terminu pod numerem tel.: 533 682 800, podając kod vouchera.
2. Przed wykonaniem usługi Użytkownik przedstawia w recepcji Fizjoterapii Optima bon podarunkowy uprawniający go do realizacji usługi.
3. Bon podarunkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
4. W przypadku realizacji usługi o wartości niższej niż wskazana w bonie podarunkowym. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty. Natomiast w przypadku realizacji usługi o wyższej wartości Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką przed wykonaniem usługi.
5. Bon podarunkowy na konkretną usługę jest jednorazowy bez możliwości podziału, chyba, że opis stanowi inaczej.
6. Zaproszenie jest ważne przez 30 dni od chwili zakupu,
7. Data ważności bonu podarunkowego nie ulega przedłużeniu.
8. Jeżeli wskutek zbyt późnej rezerwacji nie będzie dostępnych miejsc zobowiązania Fizjoterapii Optima wygasają.
9. Zmiany zarezerwowanego terminu można dokonać tylko raz, najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnie wybranym terminem.
10. W przypadku braku anulacji zarezerwowanych usług, określonych przy rezerwacji, bon podarunkowy uznaje się za wykorzystany.
11. Fizjoterapia Optima przyjmuje do realizacji bon podarunkowy jedynie, gdy jest on nieuszkodzony i posiada kod zgodny z zawartym w potwierdzeniu zamówienia..
12. Fizjoterapia Optima nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie bonu podarunkowego, po przekazaniu go Nabywcy.
13. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Fizjoterapii Optima z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu podarunkowego.

Bon podarunkowy - najlepszym prezentem bon podarunkowy
ZOBACZ NOWOŚCI!